Joe Chal: – Czy druga żona J. S. Bacha komponowała za męża?

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Foto: Jan Sebastian Bach i żona jego Anna Magdalena z domu Wilcke;

Naukowcy stawiają sobie pytanie : „Czy druga żona Jana Sebastiana Bacha, Anna Magdalena skomponowała najsłynniejsze jego dzieła muzyczne?

Jeden z największych kompozytorów wszech czasów mógł nie być autorem niektórych z jego najbardziej znanych dzieł, tak twierdzi australijski naukowiec dodając, że to jego własna żona je napisała.

Martin Jarvis, profesor muzyki z Uniwersytetu Charlesa w Darwin, przeanalizował charakter pisma prac przypisywanych Janowi Sebastianowi Bachowi.

Profesor Jarvis sądzi, że dziesiątki tych prac zostały napisane przez Anne Magdalenę, drugą żonę kompozytora,

Magdalena była piosenkarka i miała zaledwie 19 lat, kiedy poślubiła starszego już kompozytora. Było powszechnie wiadomym, że to właśnie ona pisała transkrypcje dla męża, kiedy jego stan zdrowia się pogorszył, /widać to bardzo wyraźnie a eksperci to potwierdzili na podstawie gryzmołów i poprawek z których wynika, że nie dokonał tego słynny kompozytor/.

Prace nad którymi pracował prof. Jarvis zostały przypisane pani Bach i są to arię w słynnych Wariacjach Goldbergowskich Bacha, jak również Cappella na Wiolonczelę.

Badania prof Jarvisa są zaprezentowane w dokumencie zwanym „Napisane przez panią Bach a przedstawione przez brytyjskiego kompozytora Sally Beamisha”.

Pani Beamish powiedziała, że badania te będą mogły zmienić powszechną opinię jako nieprawdziwą, że „największe kompozycje zawsze były napisane przez mężczyzn”.

Od autora

„Czy Anna Magdalena była wspaniałym kompozytorem czy tylko przepisywała te utwory pod dyktando swego meża?”

Aby rozwiązać ten problem, należałoby odpowiedzieć sobie na wiele pytań.

Jan Sebastian Bach

- Dlaczego muzyka J.S. Bacha nie była grana przez długi czas po jego śmierci?

- Czy i dlaczego wykorzystano w XIX wieku kompozycje J.S. Bach w celu zjednoczenia Niemcy?

Anna Magdalena Bach /panieńskie Wilcke lub Wilcken/

Foto: Christiane Lang-Drewanz w filmie jako Anna Magdalena Bach.

;

- Jak to się stało, że Anna Magdalena została studentem-kompozytorem w wieku 13 lat?

- Jaka naprawdę była relacja wielkiego kompozytora z Anną Magdaleną?

- Dlaczego i po kim A Magdalena otrzymała wysoka spłatę sądowa?

- Czy byli oni kochankami przed śmiercią pierwszej żony J.S. Bacha?

- Czy pierwsza żona kompozytora popełniła samobójstwo tylko dlatego, że dowiedziała  się o jego zdradzie?

- Jaka była relacja księcia Leopolda i Anny, oraz  dlaczego nie był on na ślubie Bachów?

- Czy i dlaczego córka Bacha z pierwszego małżeństwa nienawidziła macochy?

- Dlaczego rodzina Bachów odwróciła się od niej pozostawiając ją w totalnej nędzy do końca życia.

Inne okoliczności

- Dlaczego oryginalny manuskrypt z 1730 roku został znaleziony przez przypadek pod sklepieniem w bibliotece w Wajmarze dopiero w 2005 roku?

- Czy jest możliwe porównanie charakteru pisma Anny Magdaleny /miłosne listy jej do kompozytora ze słynną manuskrypcją sonaty na wiolonczelę/ i dlaczego spalił się ich dom w którym spłonęły lub zniknęły wszystkie dokumenty potwierdzające twórczość Bacha jak: pamiętniki, listy, portrety czy personalne przedmioty?

Dowody sądowe

- Udowodniono, że istnieją różnice miedzy szybkością pisania kompozycji a kopiowaniem czy przepisywaniem;

- Znalezienie materiału porównawczego nie jest możliwe;

- Kaligrafia, znaki interpunkcyjne, styl graficzny, analiza skosu pisma, temperament pisma, odstęp, niedokładne artykułowanie;

-Uznano, że wiele prac było autorstwa J.S. Bacha ale słynne kompozycje na wiolonczelę napisała nieznana osoba, którą najprawdopodobniej była Pani Anna Magdalena Bach;

W notce tej wykorzystano materiały opublikowane przez prof Jarvisa jak i ze źródeł własnych.

Opublikowano Kultura, Prawo | Otagowano , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Niemiecki handel bronią będzie utrzymywany w tajemnicy!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Foto: Sędziowie Sądu Najwyższego Niemiec;

Rząd w Niemczech nie musi informować o handlu bronią swojej społeczności, ale może tylko podać do wiadomości opinii publicznej czy umowy na kontrakty wojskowo-militarne na eksport sprzętu zostały podpisane, tak orzekł we wtorek Sąd Najwyższy Niemiec.

Sędziowie sądu w Karlsruhe orzekli, że „nadzór parlamentarny rozciąga się jedynie do środków już podjętych przez rząd”, mówiąc, że nie było podstaw konstytucyjnych, aby Parlament mógł być wcześniej poinformowany o wojskowych transakcjach eksportowych.

Ale powiedział, że rząd będzie musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące konkretnych merytorycznych sprzedaży, nawet jeśli nie zostały one jeszcze całkowicie sfinalizowane.

Prezes sądu Andreas Voskuhle zauważył, że „Sąd Najwyższy nie zebrał się w celu rozstrzygnięcia w sprawie legalności lub wolumenu eksportu broni.”

Posłowie partii Zielonych: Hans-Christian Strobele, Claudia Roth i Katja Keul wnieśli sprawę przeciwko rządowi zaniepokojeni, że nie byli w stanie wymusić odpowiedzi na interpelację parlamentarną o eksporcie w 2011 roku, najnowszych czołgów Leopard 2 do Arabii Saudyjskiej.

Sąd stwierdził, że „konsultacje i podejmowane decyzje w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego są istotą odpowiedzialności wykonawczej,” pozwalając rządowi odmówić udzielenia jakichkolwiek informacji – jako coś oczywistego.

Podkomisja Rady Bezpieczeństwa Narodowego w pełnym składzie, która jest kierowana przez kanclerz Angelę Merkel jest organem, który decyduje o kontrowersyjnych transakcjach eksportowych.

Ponieważ Partia Socjaldemokratyczna (SPD) weszła do rządu koalicyjnego z partią Merkel, Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU), rząd będzie publikował statystyki dotyczące eksportu broni co sześć miesięcy, zamiast raz na rok.

Foto: Czołg niemiecki Leopard 2A4 budowany w Monachium przez firmę Krauss-Maffei Wegmann tylko na expornie /nie dla NATO czy UE/;

Największe rynki zbytu broni dla Niemiec w 2013 r

Kraj Wartośćexportu (€) Rodzaj sprzętu
1) Algeria 825,726,128 Czołgi i części, SUVS, ciężarówki
2) Qatar 673,377,690 Czołgi i części, ciężarówki, simulatory lotów
3) USA 610,685,905 Broń, łodzie podwodne i ekwipunek, czołgi i części
4) Arabia Saudyjska 361,024,681 Części do samolotow bojowych I helikopterów, sprzęt zwiadowczy
5) Indonesia 295,707,513 Łodzie podwodne i ekwipunek, czołgi i części

W notce tej wykorzystano informacje podane przez organa rządowe Niemiec jak i źródła własne.

Opublikowano Polityka | Otagowano , , | 2 komentarzy

Joe Chal: – „Dowody osobiste będą rekwirowane w Niemczech”!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Niemcy ogłosiły w piątek nowe środki ostrożności jak: /konfiskata dokumentów tożsamości/ w celu zapobieżenia przed tym, aby obywatele podróżujący poza teren kraju nie mogli przyłączać się do grup dżihadu w Iraku i Syrii.

W ramach porozumienia na szczeblu ministerstwa spraw wewnętrznych na szczeblu krajowym w 16 niemieckich landach, władze będą mogły zabrać karty ID /karta identyfikacyjna/ domniemanych bojowników islamskich, aby powstrzymać ich przed wyjazdem z kraju.

Do tej pory możliwym było unieważnienie paszportów obywateli niemieckich co uniemożliwiało wyjazd za granicę.

Ponieważ obywatele niemieccy mogą używać krajowych dowodów aby podróżować do Turcji, ale praktycznie były to tzw przystanki do punktu docelowego takich krajów jak Irak i Syria.
Niemcy są w trakcie uregulowań, aby zamknąć i tę lukę.

„Nie chcemy, aby terroryzm był wywieziony z Niemiec,” powiedział minister spraw wewnętrznych Thomas de Maiziere.

Dodał, że Berlin stara się aby za wszelką cenę nie dopuścić do wyjazdu jakichkolwiek grup bojowników, którzy zdobyli doświadczenie i zostali przeszkoleni w Niemczech tak jak każdy obywatel niemiecki w celu użycia tej siły poza granicami kraju..

Maiziere powiedział również, że Niemcy chcieli, aby powstrzymać przepływ Kurdów zmierzających do przyłączenia się do walki przeciwko islamskiej grupie ekstremistycznej państwa (IS) w obawie, że mogliby oni stać się bardziej radykalnymi.

Po zabraniu kart ID wszyscy podejrzani otrzymaliby zastępczy dokument identyfikacyjny ważny tylko na terenie Niemiec.

Ministrowie zgodzili się również z tym, że należy skupić się na wysiłkach zmierzających do zapobiegania, aby młodzi muzułmanie wzorowali się na islamskich ekstremistach, poznanie tych grup młodzieżowych w ich środowisku.

Obawy są dość poważne dla całej Europy w rosnącym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego, jakie stanowią dżihadysci powracający ze zniszczonych wojną Syrii i Iraku.

Źródła bezpieczeństwa szacują, że ponad 450 Niemców wyjechało do regionu w którym toczą się bratobójcze walki.

Ponad 150 z nich wróciło do Niemiec.

W artykule tym wykorzystano oświadczenie MSW Niemiec jak i ze źródeł własnych.

Opublikowano Polityka, Prawo | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – „Polskie odszkodowania za Holokaust!”

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 marca 2014 r, artykuł 24a. Sejm dokonał zmian i miał w zamiarze usprawnić sposób wypłacania i przyznawania rent i świadczeń wojennych.

Jednak pozostawiono w tej ustawie wiele luk, które będą wykorzystywane przez Żydów /z natury oni wykorzystają wszelkie niedociągnięcia w przepisach czy ustawach/.

Dziennikarzy żydowskich najbardziej zainteresowały zmiany w ustawie jakie zostały dokonane w art 24 a pkt 1

„1. Na wniosek kombatanta lub innej osoby uprawnionej, zamieszkałych za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer emerytur lub rent, świadczenia pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, wypłaca się wraz z emeryturą, rentą, uposażeniem w stanie spoczynku lub innymi świadczeniami, w państwie zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej formie wskazanej przez organ emerytalny lub rentowy, w terminach i trybie ustalonym przez ten organ. Wypłata dokonywana jest w walucie wymienialnej”.

Zostało to rozpropagowane na cały świat za pomocą środków masowego przekazu jak: „Times of Israel”.

Już wpływają wnioski o przyznanie rent i szacuje się, że będzie ich nie mniej niż 50 tys.

100 Euro, bo takie miesięczne rekompensaty będą przelewane na konta zagraniczne pokrzywdzonym”, to może nie jest dużo ale ta niefortunna lub celowo zmieniona ustawa pokazuje światu, że Polska jest odpowiedzialna za zbrodnie Holokaustu w równym stopniu z Niemcami.

Niemcy również zgodzili się w tym samym czasie co Polska wypłacić ofiarom II wojny światowej /ich rodzinom/ podobne odszkodowania i na ten cel przeznaczyli 770 mln. Euro, które będą wypłacane przez 4 lata.

W 2015 zostanie zorganozowana konferencja w Niemczech na temat wypłat odszkodowań ofiarom oświencimskim „Shoah” – dzieciom, które przeszły „Obóz śmierci”, przewodniczyć obradom będzie Angela Merkel.

„Jestem ciekaw czy podobne obrady zostaną zorganizowane w Polsce w tym samym czasie co w Niemczech?”

Z dokumentów archiwalnych jasno wynika, że we wszystkich obozach koncentracyjnych zmarło, „zostało zabitych” nie więcej niż 300 tys wszystkich więźniów a nie 6 mln samych Żydów tylko w Auschwitz.

Opublikowano Historia, Polityka | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Wzrasta przestępczość zorganizowana w Europie!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Przestępcy są coraz bardziej aktywni, wyrafinowani i zorganizowani w całej Europie ale najbardziej w Niemczech.

Mafią, a także rożne międzynarodowe gangi zaczynają dawać o sobie znać, według raportów rządowych.

Sprawozdanie roczne z przestępczości zorganizowanej przedstawione w Berlinie w środę przez ministra spraw wewnętrznych Thomasa de Maizière, wykazało wzrost o 7,2 procent w stosunku do ubiegłego roku liczby dochodzeń w sprawie zorganizowanej przestępczości.

Policja zidentyfikowała 9155 podejrzanych członków gangów w porównaniu z 7973 w roku ubiegłym i zarejestrowano 580 spraw, co stanowi wzrost z 568 w 2012 roku.

De Maizière powiedział: „Wiele zbrodni w Niemczech jest popełnianych przez gangi a przestępcy są często profesjonalnie wyszkoleni”.

„Te gangi działają w coraz bardziej wyrafinowany i globalny sposób a przestępcy pochodzą z całego świata.”

Minister spraw wewnętrznych policji w Niemczech dodał, że w zorganizowanych grupach działają przestępcy ze 100 różnych krajów.

Obok własnych bardziej tradycyjnych dziedzin przemytu narkotyków, gangi są również coraz częściej nastawione na włamania, kradzieże samochodów i oszustwa, stwierdza raport.

Jörg Ziercke, prezes Federalnej Policji Kryminalnej, powiedział, że wiele gangów było zdominowanych przez obcokrajowców, ale 40 procent podejrzanych członków to obywatele niemieccy.

Bandy międzynarodowe

Najsilniejszymi gangami zagranicznymi działającymi na terytorium niemieckim – to grupy tureckie 10 % i litewskie, również 10 %.

Ale aktywność tureckich gangów w Niemczech w ostatnim okresie zmniejszyła się o 25 % w porównaniu do roku ubiegłego, według badań policji.

Jakiej narodowości są gangi?

 

Ten wykres pokazuje liczbę gangów w Niemczech zdominowany przez różne narodowości.

11 dochodzeń prowadzono w 2013 roku przeciwko włoskiej mafii w porównaniu do 8 w roku 2012.

W tym, 6 było przeciw członkom ‚Ndrangheta, 3 przeciwko der Camorra i 2 przeciwko Sara Corona Unita. Głównymi celami tej mafii był przemyt kokainy, stwierdza raport.

32 dochodzenia prowadzono przeciwko gangom motocyklowym w porównaniu do 26 w 2012 roku.

14 z nich to sprawy skierowane przeciwko grupie Hells Angels, 5 przeciwko Bandidos, 4 przeciwko Gremium i 4 z klubów motocyklowych Mongołów.

Te gangi są zdominowane przez Niemców i były związane z przemocą i przemytem narkotyków.

Wschodnioeuropejskie gangi zajęły policji również dużo czasu. Sprawy sądowe zostały wniesione w 30 przypadkach przeciwko rosyjskim lub rosyjskojęzycznym gangom w których 825 podejrzanych zostało zidentyfikowanych.

Ich głównymi działaniami były włamania, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy.

Jak wynika z raportu, straty jakie spowodowały gangi ze wschodu w rożnych formach zagarnięć wyniosły 720 mln € w 2013 roku w tym 407 mln € – to szkody dla gospodarki, ale to wyniosło o wiele mniej niż w 2012 roku i stanowiło wtedy 1,1 mld €.

Pod względem liczby postępowań sądowych wszczętych w stosunku do gangów, Nadrenia Północna-Westfalia miały największą liczbę bo 71, a następnie Bawaria 56, Dolna Saksonia 54 i Berlin 52.

W artykule tym wykorzystano opublikowany raport rządowy policji niemieckiej i źródła własne.

Opublikowano Polityka | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Syzyfowy ratunek?

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Zdarzyła mi się ciekawa przygoda, kiedy po obfitych deszczach w Australii szedłem ulicą do centrum sklepowego po zakupy, nagle w szczelinie która się utworzyła w asfalcie zobaczyłem a właściwie usłyszałem głos kota przeraźliwie miałczącego.

Nie mogłem zostawić nieszczęśnika tam w dole w nieszczęściu i szybko wróciłem do domu po łopatę i kilof w tym samym czasie powiadomiłem straż pożarną w Doyaldson niedaleko Lake Haven, NSW, która niestety miała inne czynności do wykonania niż „ratowanie kota”.

Po powrocie zacząłem rozłupywać skamieniałe pokrycie szosy moimi ogrodowymi narzędziami a pomagał mi w tym mój sąsiad i po wielu godzinach zdołaliśmy udrożnić szczelinę na tyle, aby moje ręce mogły zagłębić się w gestym błocie okalającym ciało uwiezionego zwierzaka i w ten sposó został on z wielkimi trudnościami wyciągnięty i uwolniony, chociaz jego zycie w dalszym ciagu wisiało na włosku.

Kot był w stanie totalnego wycieńczenia i już nawet, gdy został uwolniony i był na wierzchu nie dawał jakichkolwiek oznak życia.

Po zabraniu do domu, /ponieważ żaden szpital dla zwierząt czy okoliczny ośrodek weterynaryjny nie chciał się nawet zainteresować co dalej z tym nieszczęśliwcem/ wykąpałem biedaka w cieplej wodzie i podałem rozpuszczoną połowę tabletki asprine /aspiryna/ w mleku i okryłem kocykiem.

Kot pomału zaczął dochodzić do siebie i już po kilku godzinach jadł z moją pomocą, ale zaczęły się problemy gdy dochodził do siebie, ponieważ jego dzika natura dawała znać o sobie.

Na drugi dzień zwierze szalało po całym domu i zmuszony zostałem ostrożnie wypuścić jego „na wolność”. Pomyślałem, że stworzenie zapewne myśli, iż „wpadło z jednej niewoli w drugą”, chociaż tak wcale nie było.

Po otwarciu drzwi wyskoczył on na zewnątrz, trochę pokręcił się po krzakach i warzywniku, skierował w stronę ulicy. Szedłem za nim cały czas, gdy z przerażeniem zobaczyłem, że wskoczył on do szczeliny ściekowej obok której była ta wyrąbana przez nas ale zasypana dziura z której został on niedawno z takim trudem wyciągnięty.

Nawoływania i zostawiania miski z mlekiem czy konserwy mięsnej przy miejscu ostatniego widzenia nic nie dawało. Po kocie ślad wszelki zaginał.

Czyżby coś ciągnęło tego nieszczęśnika tam ponownie pod ziemie a może myślał, że tam jest jego jedyny i bezpieczny dom?

Opublikowano Przygoda | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Poszukiwacz skarbów znalazł rzymskie kosztowności!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Niemieccy archeolodzy odzyskali skarb wartości ponad miliona euro w postaci złotej i srebrnej rzymskiej biżuterii od łowcy skarbów, który wykopał go nielegalnie w lesie.

Nienazwany poszukiwacz skarbów natknął się na znalezisko podczas przeszukiwania zalesionej okolicy w południowej Nadrenii-Palatynatu za pomocą wykrywacza metalu.

Trofea zawierają szereg przedmiotów w kształcie liści broszek ze złota, które uważa się, że stanowiły część dekoracji munduru czy ubioru wysokiej rangi osobnika, który niegdyś należał do bardzo ważnego rzymskiego władcy. Pochodzą one z okresu późnego antyku – w czasach upadku Cesarstwa Rzymskiego.

Eksperci twierdzą, że odkrycie może być największym i najbardziej wspaniałym zbiorem późnych sztuk starożytności, który kiedykolwiek znaleziono w Niemczech. Obejmuje ono także solidny zestaw ze srebrną miską ozdobioną złotem i kamieniami szlachetnymi oraz zestaw złotych i srebrnych galwanicznie statuetek, które były częścią przenośnego ekwipunku dowódcy wojskowego.

„Właściciel był dobrze sytuowanym,” powiedział główny archeolog Axel von Berg, kiedy przedstawił znalezisko mediom we wtorek wieczorem.

Poszukiwacz skarbów początkowo utrzymywał fakt ten w tajemnicy. Uważa się, że sprzedał jego część na czarnym rynku, ale został zatrzymany przez władze, gdy zwróciło to ich uwagę.

„Złodziej – bo tak jest to określone w prawie niemieckim, nie chciał się przyznać do znaleziska sam – ale pod presją śledczych nie miał innego wyjścia”, powiedział Ulrich Himmelmann, szef oddziału państwowego organu archeologii.

Prokuratorzy w stanie zachodnich Niemiec badają obecnie sprawę i spróbuje odzyskać dalsze brakujące kawałki, powiedział von Berg, bez określania zarzutów co do nielegalnego poszukiwacza skarbów.

W wiekszości niemieckich landów, można użyć wykrywacza metali tylko na własności prywatnej, za zgodą właściciela. Przepisy zabraniają nawet wejścia do państwowego obszaru leśnego i jest to karalne naruszenie prawa federalnego. Niegdyś Niemcy zbierali w lesie grzyby ale dziś nie mogą legalnie nawet tam wejść”.

Eksperci twierdzą, że skarb pochodzi z Europy Wschodniej, zakopano lub pochowano razem ze zwłokami około 1500 lat temu w czasach, kiedy cała Europa była plądrowana i okradana w okresie rozpadającego się Imperium Rzymskiego.

W tym okresie panował wielki chaos, gdy barbarzyńcy grabili kosztowności nie tylko Rzymian ale rownież okradali siebie wzajemnie. Jest bardzo prawdopodobne, że jakiś władca Rzymu mógł schować skarb przed ucieka z obszaru, który był zagrożonym przez barbarzyńców i nigdy nie został odzyskany.

Archeolodzy twierdzą, że tysiące amatorów poszukiwaczy skarbów uzbrojonych w wykrywacze metalu i łopaty a nawet w ciężki sprzęt stanowią poważne zagrożenie dla historycznych artefaktów.

Często zdarza się, że wydobyte przedmioty uszkadza się lub niszczy, kiedy są wykopywane a potem próbuje się je sprzedać na czarnym rynku.

W wielu przypadkach znalezisko jest w brutalny sposó wyrywane z ziemi i w bardzo nieprofesjonalny sposób bezpowrotnie niszczone”, powiedział von Berg.Find

Minister kultury Nadrenii Palatynatu Doris Ahnen zapewniał, ze wkrótce pojawią się na specjalnej wystawie wszystkie przedmioty zarekwirowane nielegalnym posiadaczom.

W Nadrenii-Palatynacie poszukiwania z wykrywaczem metalu jest drobnym wykroczeniem, ale biorąc pod uwagę „znalezisko jako takie” jest to przestępstwo na mocy prawa własności. Nie władze decydują o znalezisku a właściciele gruntów ale ściganie prowadzi się tylko w przypadku handlowania nimi i kończy się to zwykle karami za paserstwo.

 

W artykule tym wykorzystano notkę podaną dla mediów w Nadrenii-Palatynacie oraz ze źródeł własnych.

Opublikowano Przyroda | Otagowano , , , | Dodaj komentarz