Joe Chal: – Wyrównywanie dysproporcji poprzez nierówny podział!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Kiedy plan Sorosa i Sachsa został wprowadzony w życie w naszym kraju, którego celem było pokojowe przejście z socjalizmu do kapitalizmu w 1988 roku i powinno zakończyć się to zgodnie z opracowaną „filozofia” Sorosa, która została opisana w książce „Underwriting Democracy”, tłumaczonej na język polski „Koniec wojny z nędzą” – kilka milionów rodaków straciło pracę.

Polacy jako naród ludzi zaradnych, dobrych fachowców i inżynierów, stanął w obliczu tragedii i desperackiej decyzji opuszczenia kraju za chlebem lub po prostu aby lepiej żyć emigrując poza granice. Jest też zdecydowanie większa grupa ludzi, która nie poddała się i nie opuściła Polski, ale oni również chcieli i chcą godnie egzystować bo mają do tego zagwarantowane konstytucyjne prawo. Jednak niemożliwość w znalezieniu pracy i środków do życia w swoich miasteczkach czy wsiach zmusiła i tą grupę do opuszczenia rodzinnych domów i wyjazdu do większych miast w poszukiwaniu lepszego jutra.

Należałoby zadać sobie pytanie – „Dlaczego włodarze tych mniejszych Miast czy wsi nie mogą stworzyć takich warunków, aby młodzi i energiczni Polacy nie opuszczali ojcowizny?

Sprawa wydawałaby się bardzo trudna do wyjaśnienia, bo i kraj nagle znalazł się w trudnej sytuacji a obcemu kapitałowi nie było i nie jest spieszno poprawienie spraw socjalnych dla „obcych we własnym kraju”.

Wiec, gdzie jest „pies pogrzebany”?

To, że małe miasteczka są niedofinansowane i właśnie z nich uciekają ludzie dzieje się za sprawą niesprawiedliwego, czyli równego podziału środków czy to z Unii Europejskiej czy z Urzędu Marszałkowskiego. Taki podział najbardziej preferuje większe miasta a szczególnie te które są miastami wydzielonymi i otrzymują dodatkowy zastrzyk finansowy.

Jeżeli nie zmienimy tego systemu to wyrównania dysproporcji miedzy preferowanymi okręgami a mniejszymi miejscowościami nigdy nie osiągniemy a wręcz przeciwnie będą one upadały.

Aby idee wyrównywania dysproporcji można było wprowadzić w życie należałoby ustalić współczynnik przeliczeniowy na jednego mieszkańca, który byłby zmienny w rożnych sytuacjach osiągania przez zaniedbane ekonomicznie społeczności w trakcie równania ich do średniego poziomu.

Trzeba pamiętać, ze w zaniedbanych gospodarczo regionach spada stale i systematycznie dochód a co za tym idzie ludzie w poszukiwaniu tańszych podstawowych środków powszechnego użytku zaczynają wyjeżdżać do większych aglomeracji i tam zaopatrują się w te środki automatycznie nakręcając spirale ekonomiczna tychże, powodując to, że własna sieć handlowa z której się wywodzą zaczyna pomału bankrutować i upadać.

Nawet nie staram sie napisać, co sie dzieje z siecią specjalistyczną jak: sklepy z modną odzieżą czy specjalistycznymi produktami spożywczymi, których w tych upadających miejscowościach już dawno nie ma.

System jaki ja proponuję polegałby na dzieleniu środków np: z funduszu marszałkowskiego, który byłby oparty na przeliczniku ustalonym na jednego mieszkańca a dla miasta pomnożony przez ilość mieszkańców.

Przelicznik taki byłby wynikiem np: średnich zarobków /i nie tylko/ przypadających na jednego statystycznego obywatela.

Dla przykładu podaję przeliczniki dla miast woj. kuj-pom;

1 – Bydgoszcz, 0,92

2 – Toruń, 0,95

3 – Włocławek, 1.22

4 – Grudziądz, 1,35

5 – Brodnica, 1,05

Przypominam, że szczególnie w Grudziądzu, kiedyś prężne miasto przemysłowe a po roku 90-siątym zdewastowano cały przemysł i ponad 12 tys ludzi straciło pracę. Oczywiście wielu z nich musiało się przekwalifikować ale bezrobocie w tym mieście przekracza 20 %.

Jest zrozumiałe, że przeliczniki te byłyby ruchome w miarę dochodzenia do zadowalającej kondycji w zaniedbanych gospodarczo środowiskach i byłyby korygowane na podstawie danych GUS, ale idea, która jest tu zachowana miałaby na celu to, że duże miasta musiałyby ponosić konsekwencje swego rozwoju poprzez wspieranie mniejszych za których upadek są odpowiedzialne, ponieważ właśnie z nich spływa siła robocza i wyprowadzane środki, które dobijają te małe miejscowości.

Właściwe i nierówne dzielenie funduszy musiałoby być bardzo ściśle kontrolowane pod względem właściwego ich zagospodarowania i wykorzystania a ta rola spadłaby na komisje radnych Urzędu Marszałkowskiego, którzy zgodnie z zapisem mają obowiązek kontrolowania władz samorządowych województwa.

Jestem przekonany, że podział środków finansowych poprzez zastosowanie właściwych współczynników w bardzo szybkim czasie wyrównałby wszystkie dysproporcje miedzy środowiskami.

W wielu prężnych miastach proces wychodzenia z dołka byłby bardziej przyspieszony niż w tych w których samorząd sobie niezbyt radzi, dlatego też pożądanym byłoby utworzenia organu kontrolno doradczego przy każdym Urzędzie Marszałkowskim.

Od autora

Powyższy tekst jest w „wstępnym projektem” w fazie początkowej i zapewne będzie on wielokrotnie poprawiany, modyfikowany i zmieniany /mam nadzieje, że na lepszy/ i wszelka dyskusja czy komentarze są mile widziane.

Opublikowano Polityka | Otagowano , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Chcesz wygrać Wybory – Zostań bankrutem!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz


W ostatnich dwu tygodniach media aż dudnią od reklamowania na rożne sposoby dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego, poprzez udzielanie wywiadów w TVP, TVN, Radio Zet czy Pik.

Codziennie w mediach podstawowego nurtu wypowiada się Pan Marek N, który na co dzień kieruje w/w szpitalem /właściwie od samego początku/.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wypowiedzi dyrektora dotyczyły podstawowego problemu jakim jest wielkie zadłużenie tej placówki medycznej bo dług przekracza już sumę 0.5 miliarda złotych /szpital +solanki/ a na to w/w szef nie ma żadnej koncepcji  „chyba, że prywatyzacja szpitala?”.

Jeśli jakiś kandydat, który nie daj Boże jest bezpartyjnym /partyjnych nawet z PSL-u się też odtrąca/ i chciałby porozmawiać w mediach o problemach swego środowiska, niekoniecznie reklamując siebie a nie jest z POwszechnie znanej partii – nie ma żadnych szans na jakikolwiek wywiad – chyba, że zapłaci za spot reklamowy nie mający nic wspólnego z dyskusją na antenie.

Dlaczego wiec Pan Marek N. jest teraz tak częstym gościem w mediach?

A no dlatego, że kandyduje już po raz kolejny do sejmiku woj. kuj-pom a tam są pieniądze i jest on z „POważnej partii”, która nie dopuszcza nikogo do mediów.

Napisałem pieniądze?

Otóż myliłem się, ponieważ w sejmiku woj kuj-pom są WIELKIE PIENIADZE do podziału na całe województwo, bo ponad 30 miliardów złotych i moim zdaniem Pan Marek N. będzie o nie zabiegał, aby „ratować szpital”.

Zapytuje wiec: „Ile Panu Markowi N. wystarczyłoby środków finansowych z puli sejmiku marszałkowskiego?” Myślę, ze najchętniej zabrałby on całą tą sumę przypadającą na całe województwo.

Pan Marek N. tak bardzo jest pochłonięty sprawami społecznymi, że nie ma czasu na pełne wykorzystanie swoich możliwości zawodowych, które zaniedbał i skarży się, że tylko w jednym roku zarobił 340 tys zł, ale bez nagród, premii i dodatków..

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110117/GRUDZIADZ01/105394805

Od autora;

Od bardzo dawna mówi się o „Wyrównywaniu dysproporcji”, ale praktyka jaką się stosuje w podziale funduszy z sejmiku naszego województwa jest taka, że dzieli się wszystko po równo. Nie wiem czy w ten sposób można cokolwiek wyrównać a na dodatek jeżeli pewne „hieny – mówiące z akcentem na R” zabiorą to co należy się najuboższym i potrzebującym to czarno widzę przyszłość regionu.

 

 

Opublikowano Politika | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Ostatni żołnierz!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Wiersz napisałem jako protest przeciwko prywatyzacji Polski i przejmowaniu naszych dóbr za bezcen przez obcy kapitał. Joe Chal vel Chalubowicz

Ostatni zolnierz1

Opublikowano Historia, Kultura, Polityka, Prawo, Religia, tragedia | Otagowano , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Norwegia najzamożniejszym państwem na świecie!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Norwegia została uznana jako najlepiej prosperujący kraj naszego globu.

Instytut Legatum ocenił, ze w rankingu na najbogatszy kraj na świecie na rok 2014 uplasowała się Norwegia, natomiast Szwajcaria otrzymała numer dwa na liście.

Ranking oparty był na ośmiu wektorach dobrobytu danego kraju /pod wzgląd brano/:

gospodarkę

przedsiębiorczość

zarządzanie

edukacje

wolność osobista

zdrowie

bezpieczeństwo

kapitał społeczny

Norwegia wypadła najlepiej na kapitale społecznym a najgorszej, bo na siódmym miejscu  na przedsiębiorczości i możliwościach.

Nordycki naród zachował swoje pierwsze miejsce z zeszłego roku, jako „szczyt-rankingu” najlepiej prosperującego i najbogatszego kraju. Nowa Zelandia wspięła się o dwa stopnie, bo aż na trzecie miejsce od 2013 roku, podczas gdy Rosja spadł do samego dna tego rankingu i zajęła 68-me miejsce w Europie.

Badanie wykazały, ze 90 % Norwegów uważa, iż ich kraj jest dobrym miejscem do życia dla emigrantów, podczas gdy 94,9 % mówi, że czuja iż mogą polegać na swoich współobywateli w potrzebie.

Mniej optymistyczne jednak wyglądają sprawy gospodarcze i polityczne, ponieważ prawie jedna trzecia, czyli 29,7 % Norwegów myśli o wielkiej korupcji w biznesie i administracji państwowej. Porównując to do wyników w Republikach  Środkowo-afrykańskich, czyli krajów najsłabiej rozwiniętych na świecie – gdzie 75 % ludności wierzy, ze korupcja jest powszechna na całym świecie.

Badania, które zostały przeprowadzone po raz ósmym w tym roku, oferują unikalny wgląd w to, jak dobrobyt jest formowany i jak zmienia się na całym świecie.

Indeks uwzględnia 142 kraje, reprezentujące ponad 96 % ludności świata i 99 procent światowego PKB.

Index dobrobytu dla 20 najlepiej prosperujących krajów;

Foto: Index dobrobytu na 2014 rok

1 Norwegia

2 Szwajcaria

3 Nowa Zelandia

4 Dania

5 Kanada

6 Szwecja

7 Australia

8 Finlandia

9 Holandia

10 Stany Zjednoczone

11 Islandia

12 Irlandia

13 Wielka Brytania

14 Niemcy

15 Austria

16 Luksemburg

17 Belgia

18 Singapur

19 Japonia

20 Hong Kong

Foto: Piękna Norwegia:

Francja znalazła się poza pierwsza 20-tka, na 21 miejscu, a Hiszpania była 26-ta.

Polska w tym challenge zajęła 31 miejsce.

Opublikowano Polityka, Przyroda | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Kto jest odpowiedzialny za bezrobocie w Polsce?

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Foto: Archiwalne zdjęcie Jacka Kuronia i Bronisława Geremka;

Często czytam rożnego rodzaju oskarżenia, że osoby publiczne a szczególnie te przy władzy w rządzie i w samorządach są odpowiedzialne za: bezrobocie, biedę, okradają lub pozwalają okradać nasz kraj i nie są zainteresowane aby naprawić nasza gospodarkę”.

Czy to prawda?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należałoby wrócić do 1988 roku.

Zanim jednak podejmę ten temat postaram sie w wielkim skrócie podsumować sytuację naszego kraju na dzień dzisiejszy.

Polska znalazła się w obecnej chwili w sytuacji kraju absolutnie skolonizowanego, ze strukturą Państwa podobną do krajów afrykańskich, takich jak Nigeria, Rwanda czy trzeci świat z ponad 90 % zagranicznym kapitałem bankowym, 95 % obcym kapitałem handlowym i minimalnym 10 % udziałem własnych przedsiębiorstw. Tzn na 10 przedsiębiorstw około 4 przedsiębiorstwa są polskie ale ze zdecydowanym udziałem kapitału zagranicznego i jedno średnie lub małe przedsiębiorstwo z kapitałem polskim.

Dowodem na to, ze jesteśmy krajem trzeciego świata niech posłuży fakt zakupu przez Ministerstwo Obrony Narodowej od Niemiec, ponad 100 czołgów Leopardów 2A4 i 2A5, które sprzedający mógł je upłynnić tylko i wyłącznie do krajów trzeciego świata /klauzula rządowa na sprzedaż tego sprzętu/. Czołgi te produkowane na początku lat 80-siatych zostały definitywnie wycofane z uzbrojenia Bundeswehry w 1992 roku. Czołgi 2A5 trochę nowsze ale z niedostosowana amunicja, również wycofane ponad 12 lat temu i dotrą one do Polski pod koniec tego lub na początku 2015 roku.

Oznacza to w praktyce, że my Polacy nie jesteśmy u siebie a raczej „siedzimy w kieszeni obcego kapitału” i nie mamy nic do powiedzenia w swoim własnym kraju.

Kapitał zachodni praktycznie przejął wszystkie ważne dziedziny życia a szczególnie te z których Polska i Polacy słynęli na cały świat. Mieliśmy bardzo dobrych inżynierów, wysoce wykwalifikowanych rzemieślników, tanią siłę roboczą, tani transport i w miarę  dobrą organizację zarządzania.

Wizyta Sorosa w Polsce

George Soros – amerykański businessman urodzony na Węgrzech, magnat, prześladowany w czasie II WS za pochodzenie żydowskie, który 16 września 1992 roku omal nie puścił Bank of Englend „z torbami” sprzedając aktywa wartości 10 mld funtów bez porozumienia z bankiem i zarobił na tej spekulacji 1 mld funtów w ciągu tylko jednego dnia.

Soros był głównym ale stojącym z boku graczem, który kierował transformacją Węgier z socjalizmu do kapitalizmu w latach 1984 – 1989.

W maju 1988 do Polski przyjeżdża G. Soros i spotyka się z gen. Wojciechem Jaruzelskim i premierem Zbigniewem Messnerem. Założeniem tej wizyty było spotkanie się z najważniejszymi decydentami Solidarności i zaproponowanie im radykalną transformację naszego kraju na typowy system kapitalistyczny zgodnie z opracowaną przez niego książką „Underwriting Democracy”, tłumaczonej na język polski pt: „Koniec walki z nędzą” w której zachęca on do wolnej przedsiębiorczości oraz reform demokratycznych wśród krajów socjalistycznych w Europie Wschodniej.

W tym samym roku Soros tworzy Fundacje Batorego, która pomaga w opracowaniu nowej ustawy i 23-go grudnia 1988 roku, powstaje tzw ustawa Wilczka,

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_Wilczka

która wprowadza kodeks handlowy z 1934 roku i reguluje w sposób liberalny działalność gospodarczą.

Po kilku miesiącach z NBP powstaje 9 banków komercyjnych, które udzielają kredytów na funkcjonowanie prywatnych przedsiębiorstw.

W tym momencie pojawia się nowa postać finansowana przez Fundacje Batorego pod postacią Jeffreya Sachsa, ekonomisty po Harvardzie, który domaga się kontaktu ze strategami z Solidarności.

Takimi najbardziej odpowiednimi decydentami tego czasu byli Geremek, któremu Sachs przedstawił „Plan wprowadzenia kapitalizmu w Polsce” w postaci: prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, otwarcia granic, wielkiego importu itd. Niestety Geremek podobnie jak Kuroń i kilku jeszcze innych solidarnościowców byli „niepisaci i nieczytaci” w dziedzinie transformacji ekonomicznej, ale Sachs zapewnił ich, że jego plan na pewno zda egzamin.

Prawie natychmiast plan taki zostaje akceptowany i następnego dnia ukazuje się w Gazecie Wyborczej za pośrednictwem Adama Michnika przejaskrawiony artykuł o „Wspanialej przyszłości Polski”.

Od tego momentu następuje fala wykupowania i wyłączania większych i średnich zakładów przemysłowych za bezcen.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, ze zakłady takie kupowane są tylko dlatego aby wyłączyć ich produkcje, ogłosić upadłość i wyeliminować w przyszłości jakąkolwiek konkurencyjność.

Dziś w każdym mieście czy na wsi stoją zakłady a raczej ich zdewastowane hale produkcyjne, walace się budynki po PGR-ach w których kiedyś szla produkcja wysokiej jakości produktów czy trzody na eksport.

Czy już można odpowiedzieć na to pytanie?

Kto jest odpowiedzialny za taki stan: Państwa, bezrobocie, nędzę i nieszczęścia wielu ludzi?

Sytuację w jakiej znalazła się Polska należy jak najszybciej zatrzymać i spowodować zatrzymanie planu Sorosa i Sachsa, który cały czas trwa, dowod;

Jestem kandydatem do sejmiku woj. kuj-pom i kilka tygodni temu przekazano mi do zastosowania się zgodnie z PORADNIKEM KANDYDATA – opracowanym przez Fundacje im. Stefana Batorego.

NIC DODAĆ NIC UJĄĆ!!!

Opublikowano Polityka | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Czy druga żona J. S. Bacha komponowała za męża?

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Foto: Jan Sebastian Bach i żona jego Anna Magdalena z domu Wilcke;

Naukowcy stawiają sobie pytanie : „Czy druga żona Jana Sebastiana Bacha, Anna Magdalena skomponowała najsłynniejsze jego dzieła muzyczne?

Jeden z największych kompozytorów wszech czasów mógł nie być autorem niektórych z jego najbardziej znanych dzieł, tak twierdzi australijski naukowiec dodając, że to jego własna żona je napisała.

Martin Jarvis, profesor muzyki z Uniwersytetu Charlesa w Darwin, przeanalizował charakter pisma prac przypisywanych Janowi Sebastianowi Bachowi.

Profesor Jarvis sądzi, że dziesiątki tych prac zostały napisane przez Anne Magdalenę, drugą żonę kompozytora,

Magdalena była piosenkarka i miała zaledwie 19 lat, kiedy poślubiła starszego już kompozytora. Było powszechnie wiadomym, że to właśnie ona pisała transkrypcje dla męża, kiedy jego stan zdrowia się pogorszył, /widać to bardzo wyraźnie a eksperci to potwierdzili na podstawie gryzmołów i poprawek z których wynika, że nie dokonał tego słynny kompozytor/.

Prace nad którymi pracował prof. Jarvis zostały przypisane pani Bach i są to arię w słynnych Wariacjach Goldbergowskich Bacha, jak również Cappella na Wiolonczelę.

Badania prof Jarvisa są zaprezentowane w dokumencie zwanym „Napisane przez panią Bach a przedstawione przez brytyjskiego kompozytora Sally Beamisha”.

Pani Beamish powiedziała, że badania te będą mogły zmienić powszechną opinię jako nieprawdziwą, że „największe kompozycje zawsze były napisane przez mężczyzn”.

Od autora

„Czy Anna Magdalena była wspaniałym kompozytorem czy tylko przepisywała te utwory pod dyktando swego meża?”

Aby rozwiązać ten problem, należałoby odpowiedzieć sobie na wiele pytań.

Jan Sebastian Bach

- Dlaczego muzyka J.S. Bacha nie była grana przez długi czas po jego śmierci?

- Czy i dlaczego wykorzystano w XIX wieku kompozycje J.S. Bach w celu zjednoczenia Niemcy?

Anna Magdalena Bach /panieńskie Wilcke lub Wilcken/

Foto: Christiane Lang-Drewanz w filmie jako Anna Magdalena Bach.

;

- Jak to się stało, że Anna Magdalena została studentem-kompozytorem w wieku 13 lat?

- Jaka naprawdę była relacja wielkiego kompozytora z Anną Magdaleną?

- Dlaczego i po kim A Magdalena otrzymała wysoka spłatę sądowa?

- Czy byli oni kochankami przed śmiercią pierwszej żony J.S. Bacha?

- Czy pierwsza żona kompozytora popełniła samobójstwo tylko dlatego, że dowiedziała  się o jego zdradzie?

- Jaka była relacja księcia Leopolda i Anny, oraz  dlaczego nie był on na ślubie Bachów?

- Czy i dlaczego córka Bacha z pierwszego małżeństwa nienawidziła macochy?

- Dlaczego rodzina Bachów odwróciła się od niej pozostawiając ją w totalnej nędzy do końca życia.

Inne okoliczności

- Dlaczego oryginalny manuskrypt z 1730 roku został znaleziony przez przypadek pod sklepieniem w bibliotece w Wajmarze dopiero w 2005 roku?

- Czy jest możliwe porównanie charakteru pisma Anny Magdaleny /miłosne listy jej do kompozytora ze słynną manuskrypcją sonaty na wiolonczelę/ i dlaczego spalił się ich dom w którym spłonęły lub zniknęły wszystkie dokumenty potwierdzające twórczość Bacha jak: pamiętniki, listy, portrety czy personalne przedmioty?

Dowody sądowe

- Udowodniono, że istnieją różnice miedzy szybkością pisania kompozycji a kopiowaniem czy przepisywaniem;

- Znalezienie materiału porównawczego nie jest możliwe;

- Kaligrafia, znaki interpunkcyjne, styl graficzny, analiza skosu pisma, temperament pisma, odstęp, niedokładne artykułowanie;

-Uznano, że wiele prac było autorstwa J.S. Bacha ale słynne kompozycje na wiolonczelę napisała nieznana osoba, którą najprawdopodobniej była Pani Anna Magdalena Bach;

W notce tej wykorzystano materiały opublikowane przez prof Jarvisa jak i ze źródeł własnych.

Opublikowano Kultura, Prawo | Otagowano , | Dodaj komentarz

Joe Chal: – Niemiecki handel bronią będzie utrzymywany w tajemnicy!

Joe small picture

Joe Chal vel Chalubowicz

Foto: Sędziowie Sądu Najwyższego Niemiec;

Rząd w Niemczech nie musi informować o handlu bronią swojej społeczności, ale może tylko podać do wiadomości opinii publicznej czy umowy na kontrakty wojskowo-militarne na eksport sprzętu zostały podpisane, tak orzekł we wtorek Sąd Najwyższy Niemiec.

Sędziowie sądu w Karlsruhe orzekli, że „nadzór parlamentarny rozciąga się jedynie do środków już podjętych przez rząd”, mówiąc, że nie było podstaw konstytucyjnych, aby Parlament mógł być wcześniej poinformowany o wojskowych transakcjach eksportowych.

Ale powiedział, że rząd będzie musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące konkretnych merytorycznych sprzedaży, nawet jeśli nie zostały one jeszcze całkowicie sfinalizowane.

Prezes sądu Andreas Voskuhle zauważył, że „Sąd Najwyższy nie zebrał się w celu rozstrzygnięcia w sprawie legalności lub wolumenu eksportu broni.”

Posłowie partii Zielonych: Hans-Christian Strobele, Claudia Roth i Katja Keul wnieśli sprawę przeciwko rządowi zaniepokojeni, że nie byli w stanie wymusić odpowiedzi na interpelację parlamentarną o eksporcie w 2011 roku, najnowszych czołgów Leopard 2 do Arabii Saudyjskiej.

Sąd stwierdził, że „konsultacje i podejmowane decyzje w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego są istotą odpowiedzialności wykonawczej,” pozwalając rządowi odmówić udzielenia jakichkolwiek informacji – jako coś oczywistego.

Podkomisja Rady Bezpieczeństwa Narodowego w pełnym składzie, która jest kierowana przez kanclerz Angelę Merkel jest organem, który decyduje o kontrowersyjnych transakcjach eksportowych.

Ponieważ Partia Socjaldemokratyczna (SPD) weszła do rządu koalicyjnego z partią Merkel, Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU), rząd będzie publikował statystyki dotyczące eksportu broni co sześć miesięcy, zamiast raz na rok.

Foto: Czołg niemiecki Leopard 2A4 budowany w Monachium przez firmę Krauss-Maffei Wegmann tylko na expornie /nie dla NATO czy UE/;

Największe rynki zbytu broni dla Niemiec w 2013 r

Kraj Wartośćexportu (€) Rodzaj sprzętu
1) Algeria 825,726,128 Czołgi i części, SUVS, ciężarówki
2) Qatar 673,377,690 Czołgi i części, ciężarówki, simulatory lotów
3) USA 610,685,905 Broń, łodzie podwodne i ekwipunek, czołgi i części
4) Arabia Saudyjska 361,024,681 Części do samolotow bojowych I helikopterów, sprzęt zwiadowczy
5) Indonesia 295,707,513 Łodzie podwodne i ekwipunek, czołgi i części

W notce tej wykorzystano informacje podane przez organa rządowe Niemiec jak i źródła własne.

Opublikowano Polityka | Otagowano , , | 2 komentarzy