Joe Chal – Konserwatyzm vs. Lewica cz. II!

Chjristmus island

Joe Chal vel Chalubowicz

Wszyscy chcemy tych samych rzeczy w życiu!

Chcemy wolności, chcemy mieć szansę do dobrobytu, nie chcemy cierpieć jak inni w chorobie o ile to jest możliwe, chcemy mieć zdrowe dzieci, bezpieczne ulice pozbawione przestępców. Stajemy przed problemem – jak to osiągnąć?

Kilka tygodni temu przedstawiłem w bardzo prosty sposób podstawowe różnice miedzy tymi dwiema ideologiami – jak w tytule. Teraz chciałbym rozszerzyć ten temat. Myslę, że udało mi sie w prosty sposób to wyjaśnić ale kazdy może na podstawie tego artykulu-diagramu sprawdzić „kto jest kto” jaka partia realizuje swoje przynależenie do ideologii jaką glosi.

Lewicawierzy w działania rządu w celu osiągnięcia równości szans i równości dla wszystkich. Obowiązkiem rządu w celu złagodzenia problemów społecznych jest: ochrona wolności obywatelskiej i indywidualnej oraz praw człowieka. Wierzy w dużą rolę rządu, która powinna zagwarantować, że nikt nie jest w potrzebie. Lewicowcy zwykle podkreślają potrzebę rządu do rozwiązania problemów swych obywateli.

Konserwatyści wierzą w osobistą odpowiedzialność, ograniczoną rolę rządu, wolnego rynku, wolności indywidualnej, tradycyjnych wartości i silnej obrony narodowej. Wierzą, że rolą rządu powinno być zapewnienie ludziom wolność niezbędnej do realizacji własnych celów. Konserwatywna generalna polityka propaguje i zachęca ludzi do angażowania się w podejmowanie własnych decyzji..

UWAGA: „w lewo” i „prawo” to określenie przeciwległych krańców politycznego spektrum. W Polsce przyjęło się określenie „Prawica” ale ta przy władzy PO nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem czy liberalizmem a raczej z „bardzo trudną do określenia lewicą”. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, liberałowie są bardziej w lewo lub lewicowi.

Nie istnieje pojecie skrajnego prawicowo konserwatyzmu. Natomiast może istnieć – Skrajna Prawica, która np: uznaje w swej ideologii typowy ekonomiczny system Kapitalizmu, tak samo jak istnieje skrajnie lewicowa Lewica, która nazywa się Komunizmem /ideologia utopijna/ w wielu krajach nielegalna o charakterze kryminalnym a nawet zbrodniczym”.

Kwestie: (w przypadkowej kolejności)

Aborcje

Lewica Kobieta ma prawo decydować, co się dzieje z jej ciałem. Płód nie jest ludzkim życiem, więc nie ma oddzielnych indywidualnych praw. Rząd powinien zapewnić z podatków finansowanie aborcji dla kobiet, które nie mogą sobie na nie pozwolić. Decyzja o aborcji jest osobistym wyborem kobiety na temat własnego ciała, a rząd musi chronić to prawo. Kobiety mają prawo do tanich, bezpiecznych i legalnych aborcji, w tym aborcji w późnym okresie ciąży / w wielu krajach ta metoda jest nielegalna/.

Konserwatyści.Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Aborcja to morderstwo człowieka. Nienarodzonego dziecka, jako żywej istoty ludzkiej, ma oddzielne prawa od własnej matki. Należy się sprzeciwiać finansowaniu przez podatników aborcji. Pieniądze podatnika nie powinny być wykorzystywane przez rząd w celu finansowania aborcji. Wsparcie ustawodawcze zakazujące Aborcji w późnym okresie ciąży, zwane „Partial Birth Abortion” (zabijanie nienarodzonego dziecka po 20 tygodniu ciąży, wyciągając go z kanału rodnego za pomocą kleszczy lub opuszczenia główki wewnątrz macicy i wykonaniu nacięcia w tylnej części szyi dziecka po czym wypompowanie płynów. Następnie główka /płód/ jest usuwany z macicy). „Po takim zabiegu często płód jakimś cudem jeszcze wydaje oznaki życia”

Działania afirmacyjne – /wyrównywanie szans w edukacji i karierze zawodowej/

LewicaZe względu na powszechnie panujący rasizm w przeszłości, mniejszości narodowe zostały pozbawione tych samych możliwości edukacji i zatrudnienia co inni ludzie /biali/. Rząd musi działać, aby to wyrównać. Świat jest wciąż rasistowskim społeczeństwem a zatem konieczne są prawa federalne w celu podjęcia pozytywnych działań. Ze względu na nierówne możliwości, mniejszości nadal pozostają w tyle /białych/ we wszystkich wykazach statystycznych.

Konserwatyści.Osoby powinny być dopuszczone do szkół i zatrudnień do pracy na podstawie ich zdolności. Jest to nieuczciwe aby użyć rasy ludzkiej jako czynnika w procesie selekcji. Odwrócenie dyskryminacji nie jest rozwiązaniem dla rasizmu. Niektóre osoby w społeczeństwie są rasistowskie, ale np: polskie społeczeństwo jako całość nie jest. Preferencyjne traktowanie niektórych ras przez afirmacje jest złem.

Kara śmierci

Lewica Kara śmierci powinna być zniesiona. To jest nieludzka „okrutna i niedorzeczna” kara. Kara pozbawienia wolności jest poprawnym działaniem stosownej kary za morderstwo. Każda egzekucja to możliwość zabicia niewinnej osoby.

Konserwatyści.Kara śmierci jest karą, która pasuje do zbrodni zabójstwa, nie jest ani „okrutny”, ani „niezwykła”. Wykonywanie kary śmierci jest odpowiednią karą za zabranie niewinnego życia.

Gospodarka

Lewica.System rynkowy, w którym rząd reguluje gospodarką jest najlepszy. Rząd musi chronić obywateli przed chciwością wielkiego biznesu. W przeciwieństwie do sektora prywatnego, rząd jest umotywowany interesem publicznym. Rozporządzenie rządu we wszystkich dziedzinach gospodarki są potrzebne w celu wyrównywania gry na rynku.

Konserwatyści.System wolnorynkowy, konkurencyjny kapitalizm, jak i prywatnych przedsiębiorstw stworzy największą szansę i najwyższy standard życia dla wszystkich. Wolne rynki produkują bardziej ekonomiczny wzrost gospodarczy, kreowane jest więcej miejsc pracy i wyższy poziom życia niż systemy obciążone nadmiernymi regulacjami rządowymi.

Edukacja

Lewica.Szkoły publiczne są najlepszym sposobem, aby kształcić dzieci i młodzież. Szkolnictwo całkowicie bezpłatne. Rząd powinien skupić się na dodatkowych środkach dla istniejących szkół publicznych, podnosząc pensje nauczycieli i zmniejszeniem liczebności klas.

Konserwatyści. Różne rodzaje szkół stwarzają konkurencje i dlatego zachęcają szkoły w celu zwiększenia poziomu nauczania. Każdy rodzic ma prawo do wyboru dobrej szkoły dla swoich dzieci, nie tylko tych, którzy mogą sobie pozwolić na prywatne szkoły.

Embrionalne Próby Doświadczalne Na Komórek Macierzystych

Lewica. Wspieranie wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych do badań. Jest to konieczne (i etyczne) dla rządu w celu sfinansowania badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, które pomogą naukowcom w znalezieniu metod leczenia i lekarstw na choroby. Ludzki zarodek /embrion/ nie jest człowiekiem. Maleńkie blastocysty (zarodki wykorzystywane w embrionalnych komórek macierzystych) nie mają cech ludzkich. Eksperymentowanie na embrionach / zarodkowych komórek macierzystych nie jest morderstwem. Embrionalne komórki macierzyste mają potencjał, by leczyć przewlekłe i zwyrodnieniowe choroby, które medycyna w obecnej chwili nie może skutecznie leczyć. Embrionalne komórki macierzyste okazały się skuteczne w leczeniu uszkodzeń serca u myszy.

Konserwatyści. Wsparcie w zakresie wykorzystywania dorosłych komórek macierzystych i pępowiny tylko do badania. To jest moralnie i etycznie złe dla rządu aby finansować badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi. Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Ekstrakcja komórek macierzystych z embrionu wymaga jej zniszczenia. Innymi słowy jest tak, że zabija się istnienie ludzkie. Dorosłe komórki macierzyste zostały wykorzystane do leczenia uszkodzeń rdzenia kręgowego, białaczki, a nawet choroby Parkinsona. Dorosłe komórki macierzyste pochodzą z pępowiny, łożysk, płynu owodniowego, tkanek różnych narządów, jak i systemów skóry i wątroby, a nawet tłuszczu uzyskanego z liposukcji /odsysanie tkanki tluszczowej/. Embrionalne komórki macierzyste nie zostały z powodzeniem wykorzystane w celu leczenia chorób.

Energia

Lewica.Wydobycie ropy naftowej to niszczenie zasobów ziemskich. Pozostałe źródła energii muszą być wykorzystane. Rząd musi opracować krajowy plan dla wszystkich źródeł energii i dotować badania nad energią alternatywną i produkcję. Wspieranie wzrostu poszukiwania alternatywnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. Kontrola rządu w kierunku wsparcia gazowych i elektrycznych branż.

Konserwatyści.Ropa, gaz i węgiel są dobrym źródłem energii i posiadamy bogate zasoby na całej ziemi, należy wiec zwiększyć wydobycie zarówno na lądzie jak i na morzu. Zwiększona produkcja krajowa tworzy niższe ceny i mniejszą zależność od innych krajów. Wspieranie wzrostu produkcji energii jądrowej. Wiatrowe i słoneczne źródła nigdy nie zapewnią wystarczających i niedrogich źródeł zasilania. Wsparcie prywatnej własności gazowych i elektrycznych branż.

Eutanazja I Asysta Lekarska Przy Samobójstwach

Lewica.Eutanazja powinna być zalegalizowana. Człowiek ma prawo umrzeć z godnością, z własnego wyboru. Śmiertelnie chory człowiek powinien mieć prawo wyboru, do zakończenia bólu i cierpienia. Jest niewłaściwe aby rząd zabrał środki od nieuleczalnie chorego, aby przyspieszyć jego śmierć. To nie jest w porządku, aby zmuszać osobę, aby przeszła przez tak wiele bólu i cierpienia. Legalizacja eutanazji nie powinna być powiązania z lekarzem asystującym w samobójstwie pacjenta, który nie jest w stanie krytycznym. Dopuszczenie eutanazji zmniejszy koszty opieki zdrowotnej, które mogłyby być wykorzystane przez innych, bardziej potrzebujących opieki medycznej.

Konserwatyści. Ani eutanazji ani samobójstwa wspomagającego asysty lekarza nie należy zalegalizować. To jest niemoralne, nieetyczne i celowe zakończenie życia chorego (eutanazja), lub włączyć innej osoby w osobie lekarza w celu umyślnego zakończenia życie (wspomaganie samobójstwa). Celem powinno być współczucie opieka  zmniejszająca cierpienie ludzi nieuleczalnie chorych. Legalizacja eutanazji może prowadzić do samobójstwa lub zabójstwa wspomaganego przez lekarza pacjentów, którzy nie są krytycznie chorymi. Jeżeli zalegalizowałoby się eutanazję, firmy ubezpieczeniowe mogłyby wywierać presji na lekarzy do odmowy leczenia ratującego życie dla umierających pacjentów. Wiele religii zakazuje samobójstwa i eutanazji. Praktyki takie na pewno spowodują dewaluacje życia ludzkiego.

Globalne Ocieplenie/ Zmiana Klimatu

Lewica.Globalne ocieplenie jest spowodowane przez wzrost produkcji dwutlenku węgla przez spalanie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny). Kraje uprzemysłowione są głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia, poprzez emitowanie do atmosfery dwutlenku węgla. Proponowane przepisy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla są pilnie potrzebne i powinny zostać wprowadzone w życie natychmiast, aby uratować naszą planetę. Wielu cenionych naukowców wspierać tę teorię.

Konserwatyści.Zmiana temperatury na świecie jest czymś zupełnie naturalnym w długich okresach czasu. Nauka nie wykazała, że ludzie mogą mieć wpływ na trwałe zmiany temperatury ziemskiej. Proponowane przepisy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, nie załatwia niczego w ochronie środowiska a spowodują jedynie znaczny wzrost cen dla wszystkich. Wielu cenionych naukowców wspiera tą teorię.

Kontrola Broni

Lewica.Prawo do obrony osobistej /koniecznej/ nie daje obywatelom prawa do posiadania i noszenia broni, ale pozwala to tylko policji (obrony narodowej), gdyby taki stan zaistniał. Osoby nie potrzebują broni do ochrony, to jest rola władz lokalnych i państwowych, aby chronić ludzi przez organa ścigania i zabezpieczenia granic Państwa. Dodatkowe zezwolenia do posiadania broni są niezbędne, aby powstrzymać przemoc i ograniczyć zdolność przestępców do uzyskania broni. Więcej broni oznacza więcej przemocy.

Konserwatyści.Prawo do obrony osobistej /koniecznej/ daje obywatelom prawo do posiadania i noszenia broni. Osoby fizyczne mają prawo do obrony. Istnieje zbyt wiele regulacji prawnych do posiadania broni – dodatkowe przepisy nie zmniejsza wskaźników przestępczości. Potrzebne jest egzekwowanie obecnych przepisów. Prawo posiadania broni nie zabezpiecza przestępców przed zdobyciem jej. Więcej broni w rękach praworządnych obywateli oznacza mniej przestępstw.

Obrona konieczna (art. 25)

” Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”.

Opieka Zdrowotna

Lewica.Wsparcie darmowe lub tani sterowany przez rząd system opieki zdrowotnej. Jest wiele milionów ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na opiekę zdrowotną i są pozbawieni tego podstawowego prawa. Każdy obywatel ma prawo do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej. Rząd powinien zapewnić równe świadczenia opieki zdrowotnej dla wszystkich, niezależnie od ich możliwości finansowych.

Konserwatyści.Wspieranie konkurencyjności opieki zdrowotnej, systemu wolnego rynku w zależności od potrzeb. Wszyscy obywatele mają dostęp do opieki zdrowotnej. (Spór dotyczy tego, kto powinien za to zapłacić). Darmowe i tanie rządowe programy (uspołecznione w systemie medycznym) powodują wzrost kosztów i wszyscy otrzymują jednakową niskiej jakości opiekę zdrowotną. Służba zdrowia powinna zostać sprywatyzowana. Problemem nieubezpieczonych osób powinno się zająć i rozwiązać w ramach systemu opieki zdrowotnej wolnego rynku – rząd nie powinien kontrolować opieki zdrowotnej.

Sprawy Socjalne

Lewica. System zabezpieczenia społecznego powinien być chroniony za wszelką cenę. Zmniejszenie przyszłych świadczeń to nie jest rozsądna opcja. (Opinie są różne na temat zakresu obecnego systemu stabilności finansowej).

Świadczenia socjalne zapewniają zabezpieczenie dla narodu, ludzi biednych i potrzebujących. Zmiana systemu spowoduje zmniejszenie świadczeń i w wyniku tych zmian i wiele osób będzie cierpiało.

Konserwatyści.System zabezpieczenia społecznego jest w poważnych kłopotach finansowych. Duże zmiany w obecnym systemie są pilnie potrzebne. W jego obecnym stanie, system zabezpieczeń socjalnych nie jest finansowo stabilny. To upadnie, jeśli nic nie zostanie zrobione w celu rozwiązania problemów. W rezultacie wielu będzie cierpiało z powodu złego systemu. System Socjalny musi być bardziej efektywny dzięki prywatyzacji przez umożliwienie jednostkom zarządzanie własnymi oszczędnościami.

Opieka Społeczna

Lewica.Wsparcie Opieki Społecznej, w tym opieki długoterminowej. Opieka Społeczna jako sieć zabezpieczeń, które zapewnia rząd na potrzeby ubogich i potrzebujących. Opieka Społeczna jest niezbędna dla realizacji sprawiedliwości we współczesnym życiu społecznym i gospodarczym. Zabezpiecza i ochrania najbiedniejszych.

Konserwatyści. Sprzeciwiać się długoterminowej opiece. Możliwości powinny być dostarczone aby umożliwić potrzebującym, aby stali się samowystarczalnymi. To jest znacznie bardziej wspierające i skuteczne aby zachęcenie ludzi do samodzielności, zamiast pozwolić im pozostać „na garnuszku” zależnymi od rządu i przepisów.

Własność prywatna

Lewica. Rząd ma prawo do korzystania z przysługującego mu prawa wywłaszczania (konfiskata własności prywatnej z odszkodowaniem dla właściciela) dla osiągnięcia publicznego sfinalizowania sprawy.

Konserwatyści.Poszanowanie własności prywatnej i praw własności. Wybitna posiadłość (konfiskata własności prywatnej przez rząd – z odszkodowaniem dla właściciela), w większości przypadków jest złą praktyką. Wybitne i cenne historycznie posiadłości nie powinny być wykorzystywane do rozwoju deweloperskiego.

Religia i Rząd

Lewica.Oddzielenie Kościoła od Państwa. Deklaracja praw człowieka zakłada oddzielenie Kościoła od Państwa. Religijność nie ma miejsca w rządzie. Te dwie sprawy powinny być całkowicie oddzielone. Rząd nie powinien wspierać przejawów religijności w żaden sposób. Wszystkie odniesienia do Boga w przestrzeni publicznej i rządu należy usunąć (np., Biblii czy innych symboli nie powinno się eksponować w państwowych budynkach). Religijność nie ma miejsca w rządzie.

Konserwatyści. Zwrot „Oddzielenie Kościoła od Państwa” nie jest wpisany do Konstytucji. Natomiast nie ma w konstytucji czegoś takiego jak zasada
świeckości Państwa. Nie jest zabronione konstytucyjnie eksponowania symboli religijnych w szkołach i budynkach rządowych. Symbole chrześcijańskiego dziedzictwa nie powinny być usunięte z przestrzeni publicznej i rządu (np., Biblia i krzyż może być prezentowany w państwowych budynków). Rząd nie powinien kolidować z religia i wolności religijnej.

Małżeństwa Homoseksualne

Lewica.Małżeństwo to związek ludzi kochających się. To powinno być legalne dla osób gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów, w celu zapewnienia równych praw dla wszystkich. Wsparcie małżeństw homoseksualnych. Przeciwieństwia się wpisowi w konstytucji i żąda zmian aby małżeństwo był związkiem ludzi kochających się a nie związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety. Wszystkie osoby, bez względu na ich orientację seksualną, mają prawo do zawarcia małżeństwa. Zakaz homoseksualnym obywatelom małżeństwa zaprzecza i ogranicza im ich prawa obywatelskie.

Konserwatyści.Małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Należy sprzeciwiać się małżeństwom homoseksualnym.

Wsparcie obrony małżeństwa Act (DOMA), uchwalony w 1996 r., który potwierdza prawo państw do nieuznawania małżeństw tej samej płci, ich aktów małżeńskich w innych krajach.

Wymaganie obywateli do sankcji w związkach jednopłciowych narusza moralne i religijne przekonania milionów wyznawców religii na świecie, którzy wierzą, że małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety.

Podatki

Lewica.Wyższe podatki (głównie od bogatych) i zwiększenie administracji rządowej są niezbędne do rozwiązania problemów nierówności / niesprawiedliwości w społeczeństwie (rząd powinien pomagać biednym i potrzebującym za pomocą środków finansowych pochodzących z podatków od bogatych). Wsparcie dużego rządu do zaspokojenia potrzeb ludzi i stworzenia równość. Podatki pozwolą rządowi do tworzenia miejsc pracy i zapewnią programy socjalne dla potrzebujących. Rządowe programy są sposobem aby zapewnić biednym i potrzebującym odpowiedniego miejsca w społeczeństwie.

Konserwatyści.Niższe podatki i mniejszy rząd z ograniczoną mocą poprawi standard życia dla wszystkich. Wsparcie niższych podatków i mniejszego rządu. Niższe podatki stworzą więcej zachęt dla ludzi do pracy, oszczędności, inwestowanie i angażowanie się w przedsiębiorczych przedsięwzięciach. Najkorzystniej jest wtedy gdy środki finansowe są wydawane przez tych, którzy je wytwarzają a nie przez rząd. Rządowe programy uzależniają ludzi od decyzji rządu w konsekwencji czego stają się oni leniwy i nie są zachęceni do pracy i niezależności.

Imigracja

Lewica. Wsparcie legalnej imigracji. Wsparcie amnestii dla tych, którzy wchodzą na teren UE nielegalnie (nielegalnych imigrantów). Ponadto uważa, że nielegalni imigranci mają prawo do:

– Wszystkich edukacyjnych i zdrowotnych korzyści, jakie otrzymują legalni obywatele otrzymują (pomoc finansowa, dobrobyt, bezpieczeństwo socjalne i pomoc medyczna), niezależnie od statusu prawnego.

– Takie same prawa jak obywatele UE a aresztowanie nielegalnych imigrantów jest niewłaściwe.

Konserwatyści.Wsparcie tylko legalnej imigracji. Sprzeciwiać się amnestii dla tych, którzy nielegalnie przekraczają granice UE (nielegalnych imigrantów). Ci, którzy łamią to prawo, nie mogą mieć takich samych praw jak ci, którzy przestrzegają prawa i są praworządnymi obywatelami. Granice powinny być zabezpieczone przed przekraczaniem ich przez nielegalnych imigrantów. UE powinna stworzyć ochronę granic i egzekwowania obecnego prawa imigracyjnego.

Bezpieczeństwo Narodowe

Lewica.Bezpieczeństwo lotnisk /granic/ – okresowe profilowanie pasażerów nie jest właściwym działaniem. Dobór osób do dodatkowej kontroli bezpieczeństwa powinien być losowy. Stosowanie innych kryteriów (takich jak pochodzenie etniczne) jest dyskryminujące i obraźliwe dla Arabów i muzułmanów, którzy są na ogół niewinni i praworządni. Terroryści nie pasują do profilu.

„Arabowie, muzułmanie i Azjaci nie są bardziej prawdopodobnymi terrorystami niż biali obywatele”

Konserwatyści. Bezpieczeństwo lotnisk .granic/ – Losowy wybór pasażerów, na zasadzie dodatkowych przeszukań w celu bezpieczeństwa nie jest skuteczny. Raczej, profilowanie i dane wywiadowcze powinny być wykorzystywane aby wyodrębnić pasażerów do dodatkowej kontroli. Ci, którzy nie spełniają kryteriów podejrzenia nie powinny być poddani intensywnej kontroli. Terroryści obecnie stwarzający zagrożenie dla UE to głównie islamczycy / muzułmańscy mężczyźni w wieku od 18 do 38. Nasze siły i możliwości powinny koncentrować się na tej grupie. Profilowanie to dobra logiczna praca dla policji.

„Jeśli ludzie są urażeni ze względu na ( profilowania), czego niestety nie da sie uniknąć i jest to czasami przykre ale konieczne dlatego też należy wybrać mniejsze w celu wyeliminowania ryzyka przenisienia  się terroryzmu do nas. Ochrona często marnuje masę środków i zbyt wielu ludzi jest zaangażowanych w robienie rzeczy, które naprawdę nie mają wielkiego znaczenia i wpływu na bezpieczeństwo”.

Walka z Terrorem / terroryzmem

Lewica. Największe zagrożenie dla świata stanowi terroryzm, który jest efektem aroganckiej polityki zagranicznej USA. Dobra dyplomacja jest najlepszym sposobem radzenia sobie z terroryzmem. Opierając się na sile wojskowej, by pokonać terroryzm przez kreowanie nienawiści prowadzi do jeszcze większego terroryzmu. Złapani terroryści powinny być traktowani zgodnie z prawem i sądzeni w cywilnych sądach.

Konserwatyści. Terroryzm stanowi jedno z największych zagrożeń na świecie do którego islamczycy dążą nie mogąc pokojowo współistnieć w zmieniającym się zachodnim świecie. W ostatniej dekadzie, islamscy wojownicy wielokrotnie atakowali głownie Amerykanów i amerykańskie interesy w USA i za granicą. Terroryści muszą zostać zatrzymani i unicestwieni, to nie są akceptowalne środki do dialogu. Zastosowanie wywiadowczych i wojskowych sił jest najlepszym sposobem na pokonanie terroryzmu na całym świecie. Złapani terroryści powinni być traktowani jako niebezpieczni wrogowie i sądzeni w sądach wojskowych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Lewica.ONZ promuje pokój i prawa człowieka. Stany Zjednoczone mają moralny i prawny obowiązek wspierania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). USA nie powinny działać jako suwerenny naród, ale jako jeden z członków wspólnoty światowej. USA powinny odstawić swoje interesy narodowe dla większego dobra społeczności globalnej (zgodnie z definicją ONZ). Stany Zjednoczone nie powinny narzucać ONZ czegokolwiek, szczególnie w sprawach wojskowych i pokojowych. Karta Narodów Zjednoczonych przyznaje Radzie Bezpieczeństwa ONZ prawo i obowiązek podejmowania działań zbiorowych w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wojska amerykańskie powinny działać na  polecenie ONZ.

Konserwatyści.ONZ wielokrotnie potwierdza, że nie spełnia swoich zadań w swojej zasadniczej misji promowania światowego pokoju i praw człowieka. Wojny, ludobójstwa i łamania praw człowieka maja miejsce w wielu państwach członkowskich (razem z ONZ nie są w stanie zatrzymać tych okropności) a dowody można mnożyć. Historia pokazuje, że to Stany Zjednoczone a nie ONZ, jest globalną siłą szerzącą wolność, dobrobyt, tolerancję i pokój. Stany zjednoczone nie powinny przedstawiać swoich interesów narodowych ponad działania ONZ. US nie powinien umieszczać swoich żołnierzy pod kontrolą ONZ. Armia USA powinna zawsze nosić mundury amerykańskie a nie sił pokojowych ONZ. (Opinie są różne, czy USA powinny wycofać się z ONZ?).

Reklamy

Informacje o Joe Chal

Prezes Polsko-Australijskiej Fundacji na Rzecz Zdrowia i Rozwoju Dziecka
Ten wpis został opublikowany w kategorii Politika i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Joe Chal – Konserwatyzm vs. Lewica cz. II!

  1. Terrific article! That is the kind of information that should be shared across the web.
    Shame on Google for not positioning this post upper!
    Come on over and discuss with my website . Thanks =)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s